Projekt „Wsparcie pieczy zastępczej” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Realizowane Projekty EFS > Projekt „Wsparcie pieczy zastępczej”

Projekt „Wsparcie pieczy zastępczej”

logo projekt

  2020/2019

  Projekt  „Wsparcie pieczy zastępczej”  

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Beneficjent: Powiat Olecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

 Cel projektu: zwiększenie dostępu rodzinom zastępczym oraz osobom przebywającym w pieczy zastępczej i ją opuszczającym (osobom usamodzielnianym) w powiecie oleckim do usług społecznych umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację społeczną.

 Formy wsparcia (rodziny zastępcze) 

 • Szkolenia
 • Grupa wsparcia
 • Wyjazd rodzinny
 • Poradnictwo rodzinne
 • Indywidualne wsparcie psychologa

Formy wsparcia (wychowankowie pieczy zastępczej i osoby usamodzielniane) 

 • Poradnictwo w formie coachingu
 • Warsztaty
 • Wyjazd integracyjno-rekreacyjny
 • Indywidualne wsparcie psychologa 

Planowane efekty: 

 • 20 osób zostanie objętych kontraktami socjalnymi
 • 15 osób zostanie objętych indywidualnymi programami usamodzielnienia
 • 15 osób zostanie objętych szkoleniami
 • 10 osób będzie korzystało z grupy wsparcia
 • 20 osób weźmie udział w wyjeździe rodzinnym
 • 20 osób weźmie udział w indywidualnym poradnictwie
 • 12 osób weźmie udział w poradnictwie w formie coachingu
 • 15 osób weźmie udział w warsztatach
 • 15 osób weźmie udział w wyjeździe integracyjno-rekreacyjnym
 • 15 osób zostanie objętych poradnictwem rodzinnym 

Wartość projektu: 117 821,25 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 100 148 05 zł 

Projekt skierowany jest do rodziców zastępczych,  osób przebywających w pieczy zastępczej (powyżej 15 roku  życia) oraz osób usamodzielnianych, które opuściły pieczę zastępczą. 

Od listopada 2019 r. wszyscy uczestnicy projektu mogą korzystać z bezpłatnego indywidualnego wsparcia psychologów w ramach pełnionych dyżurów.

Dyżury pełnione w styczniu 2021 r.:

Termin realizacji
04.01.2021 r. w godzinach 12:15 - 14:15
07.01.2021 r. w godzinach 15:00 - 17:00
09.01.2021 r. w godzinach 12:00 - 15:00
14.01.2021 r. w godzinach 14:00 - 17:00
15.01.2021 r. w godzinach 13:00 - 16:00
18.01.2021 r. w godzinach 12:15 - 14:15
20.01.2021 r. w godzinach 12:00 – 15:00
21.01.2021 r. w godzinach 15:00 - 17:00
25.01.2021 r. w godzinach 16:15 – 18:15
27.01.2021 r. w godzinach 12:00 - 15:00
28.01.2021 r. w godzinach 15:00 - 17:00

 Harmonogram szkoleń:

W listopadzie 2019 r. uczestnicy projektu rozpoczęli udział w cyklu szkoleń, które prowadzi pan Piotr Wawrzykowski – Prezes Fundacji Kreatywnego Rozwoju Społecznego VAMAC Centrum w Zgierzu.

Lp.

Tytuł szkolenia

Liczba godzin

Termin realizacji

1.

„Skąd ta agresja – krok po kroku; praktyczne aspekty pracy z dzieckiem agresywnym” 

6

25.11.2019 r.

godz. 9:00-15:00

2.

„Lęk szkolny – przyczyny, formy pomocy, profilaktyka”

10

16-17.12.2019 r.

godz. 9:00-14:00

3.

„Skrzynia pełna różności – metody i ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie dzieci i młodzieży”

6

17.01.2020 r.

godz. 8:30 – 14:30

2.

„Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży”

15

10-11.02.2020 r.

godz. 8:00 – 15:30

3.

„Usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej”

15

24-25.09.2020 r.

godz. 8:00-15:30

4.

„Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i strategie terapeutyczne”

10

26-27.10.2020 r.

godz. 9:00-14:00

(realizacja szkolenia zawieszona)

5.

„Anoreksja i bulimia – formy pomocy, profilaktyka”

10

23-24.11.2020 r.

godz. 9:00-14:00

(realizacja szkolenia zawieszona)

6.

„Zapobieganie problemom agresji, przemocy
i uzależnień”

6

14.12.2020 r.

godz. 9:00-15:00

(realizacja szkolenia zawieszona)

W lutym 2020 r. uczestników projektu objęto kolejnym wsparciem:

 • Rodzice zastępczy rozpoczęli udział:

- w grupie wsparcia, podczas spotkań rodziców ich podopieczni w wieku 6-12 lat są objęci zajęciami warsztatowymi;

Lp.

Termin realizacji

Liczba godzin

1.

28.02.2020 r., godz. 17:00

2

2.

31.08.2020 r., godz. 17:00

2

3.

28.09.2020 r., godz. 17:00

2

4.

23.10.2020 r., godz. 17:00

(spotkanie zawieszone)

2

5.

27.11.2020 r., godz. 17:00

(spotkanie zawieszone)

2

6.

11.12.2020 r., godz. 17:00

(spotkanie zawieszone)

2

- w poradnictwie rodzinnym (wsparcie rodzin zastępczych w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych za pomocą terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach – terminy udzielania wsparcia ustalane są na bieżąco i indywidualnie z każdym uczestnikiem).

Wychowankowie pieczy zastępczej i osoby usamodzielniane rozpoczęły udział w indywidualnym  poradnictwie w formie coachingu (terminy udzielania wsparcia ustalane są na bieżąco i indywidualnie z każdym uczestnikiem).

28 sierpnia 2020 r. uczestnicy projektu wraz ze swoimi rodzinami uczestniczyli w jednodniowym wyjeździe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Atrakcjami wyjazdu był rejs statkiem po jeziorze Niegocin oraz zabawa w parku linowym.   

25 września 2020 r. uczestnicy projektu (osoby przebywające w pieczy zastępczej i osoby usamodzielniane) uczestniczyli w wyjeździe integracyjno-rekreacyjnym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach wyjazdu młodzież  miała możliwość skorzystania z takich atrakcji jak kino i kręgle.

wsparcie pieczy zastępczej projekt 2020 wsparcie pieczy zastępczej projekt 2020 

fotografia ze szkolenia fotografia ze szkolenia

fotografia ze szkolenia fotografia ze szkolenia

 projekt wsparcie pieczy 2020projekt wsparcie pieczy 2020       

projekt wsparcie pieczy 2020projekt wsparcie pieczy 2020

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2  w okresie od 12 marca do 31 maja 2020 r. działania projektowe skierowane do uczestników projektu zostały zawieszone. 

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami spotkania grupowe (szkolenia, grupa wsparcia, warsztaty) zostały zawieszone od października 2020 r.

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy ulicy Gołdapskiej 23 oraz pod numerem  tel. 87 520 34 33 i 520 34 38. logo projekt