Projekt „Wsparcie pieczy zastępczej” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Realizowane Projekty EFS > Projekt „Wsparcie pieczy zastępczej”

Projekt „Wsparcie pieczy zastępczej”

logo projekt

2019-2021

   Projekt  „Wsparcie pieczy zastępczej”  

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Beneficjent: Powiat Olecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Cel projektu: zwiększenie dostępu rodzinom zastępczym oraz osobom przebywającym w pieczy zastępczej i ją opuszczającym (osobom usamodzielnianym) w powiecie oleckim do usług społecznych umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację społeczną.

 Formy wsparcia (rodziny zastępcze) 

 • Szkolenia
 • Grupa wsparcia
 • Wyjazd rodzinny
 • Poradnictwo rodzinne
 • Indywidualne wsparcie psychologa

Formy wsparcia (wychowankowie pieczy zastępczej i osoby usamodzielniane) 

 • Poradnictwo w formie coachingu
 • Warsztaty
 • Wyjazd integracyjno-rekreacyjny
 • Indywidualne wsparcie psychologa 

Planowane efekty: 

 • 20 osób zostanie objętych kontraktami socjalnymi
 • 15 osób zostanie objętych indywidualnymi programami usamodzielnienia
 • 15 osób zostanie objętych szkoleniami
 • 10 osób będzie korzystało z grupy wsparcia
 • 20 osób weźmie udział w wyjeździe rodzinnym
 • 20 osób weźmie udział w indywidualnym poradnictwie
 • 12 osób weźmie udział w poradnictwie w formie coachingu
 • 15 osób weźmie udział w warsztatach
 • 15 osób weźmie udział w wyjeździe integracyjno-rekreacyjnym
 • 15 osób zostanie objętych poradnictwem rodzinnym 

Wartość projektu: 117 821,25 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 100 148 05 zł 

Projekt skierowany jest do rodziców zastępczych,  osób przebywających w pieczy zastępczej (powyżej 15 roku  życia) oraz osób usamodzielnianych, które opuściły pieczę zastępczą. 

Od listopada 2019 r. do stycznia 2021 r. wszyscy uczestnicy projektu mogli korzystać z bezpłatnego indywidualnego wsparcia psychologów w ramach pełnionych dyżurów.

W listopadzie 2019 r. uczestnicy projektu rozpoczęli udział w cyklu szkoleń, które prowadzi pan Piotr Wawrzykowski – Prezes Fundacji Kreatywnego Rozwoju Społecznego VAMAC Centrum w Zgierzu. 

Lp.

Tytuł szkolenia

Liczba godzin

Termin realizacji

1.

„Skąd ta agresja – krok po kroku; praktyczne aspekty pracy z dzieckiem agresywnym” 

6

25.11.2019 r.

godz. 9:00-15:00

2.

„Lęk szkolny – przyczyny, formy pomocy, profilaktyka”

10

16-17.12.2019 r.

godz. 9:00-14:00

3.

„Skrzynia pełna różności – metody i ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie dzieci i młodzieży”

6

17.01.2020 r.

godz. 8:30 – 14:30

4.

„Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży”

15

10-11.02.2020 r.

godz. 8:00 – 15:30

5.

„Usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej”

15

24-25.09.2020 r.

godz. 8:00-15:30

6.

„Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i strategie terapeutyczne”

10

10–11.05.2021r., godz. 8:30–13:30

7.

„Anoreksja i bulimia – formy pomocy, profilaktyka”

10

12-13.05.2021 r., godz.8:30–13:30

8.

„Zapobieganie problemom agresji, przemocy
i uzależnień”

6

14.05.2021r., godz. 8:30– 14:30

W lutym 2020 r. uczestników projektu objęto kolejnym wsparciem:

Rodzice zastępczy rozpoczęli udział:

 • w grupie wsparcia, podczas spotkań rodziców ich podopieczni w wieku 6-12 lat są objęci zajęciami warsztatowymi;

Lp.

Termin realizacji

Liczba godzin

1.

28.02.2020 r., godz. 17:00

2

2.

31.08.2020 r., godz. 17:00

2

3.

28.09.2020 r., godz. 17:00

2

4.

24.03.2021 r., godz. 17:00

2

5.

21.04.2021 r., godz. 17:00

2

6.

19.05.2021 r., godz. 18:00

2

 •  w poradnictwie rodzinnym (wsparcie rodzin zastępczych w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych za pomocą terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach –– realizację wsparcia ukończono w grudniu 2020 r.).

Wychowanków  pieczy zastępczej i osób usamodzielnianych skierowano do udziału:

 • w indywidualnym  poradnictwie w formie coachingu - realizację wsparcia ukończono w grudniu 2020 r.),
 • w warsztatach:

Warsztaty w zakresie trenowania umiejętności m.in. załatwiania spraw urzędowych

 i gospodarowania środkami finansowymi

Lp.

Termin realizacji

Liczba godzin

1.

26.04.2021 r. (grupa I), godz. 16:00

4

 

27.04.2021 r. (grupa II), godz. 16:00

2.

05.05.2021 r. (grupa I), godz. 16:00

4

 

06.05.2021 r. (grupa II), godz. 16:00

3.

12.05.2021 r. (grupa II), godz. 16:00

4

 

13.05.2021 r. (grupa I), godz. 16:00

Treningi pewności siebie

1.

28.04.2021 r. (grupa I), godz. 15:00

4

 

29.04.2021 r.(grupa II), godz. 15:00

2.

05.05.2021 r. (grupa II), godz. 15:00

                                    3

06.05.2021 r. (grupa I), godz. 15:00

3.

10.05.2021 r. (grupa II), godz. 15:00

3

 

11.05.2021 r. (grupa I), godz. 15:00

Warsztaty skierowane do otoczenia

– opiekunów osób pozostających w pieczy zastępczej

1.

12.05.2021 r. (grupa I), godz. 15:00

3

 

13.05.2021 r. (grupa II), godz. 15:00

 

2.

19.05.2021 r. (grupa I), godz. 15:00

3

 

 20.05.2021 r. (grupa II), godz. 15:00

 

28 sierpnia 2020 r. uczestnicy projektu wraz ze swoimi rodzinami uczestniczyli w jednodniowym wyjeździe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Atrakcjami wyjazdu był rejs statkiem po jeziorze Niegocin oraz zabawa w parku linowym.   

25 września 2020 r. uczestnicy projektu (osoby przebywające w pieczy zastępczej i osoby usamodzielniane) uczestniczyli w wyjeździe integracyjno-rekreacyjnym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach wyjazdu młodzież  miała możliwość skorzystania z takich atrakcji jak kino i kręgle.

 

wsparcie pieczy zastępczej projekt 2020 wsparcie pieczy zastępczej projekt 2020 

fotografia ze szkolenia fotografia ze szkolenia

fotografia ze szkolenia fotografia ze szkolenia

 projekt wsparcie pieczy 2020projekt wsparcie pieczy 2020       

projekt wsparcie pieczy 2020projekt wsparcie pieczy 2020

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy ulicy Gołdapskiej 23 oraz pod numerem  tel. 87 520 34 33 i 520 34 38. logo projekt