2023 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

2023


Zajęcia klubowe w warsztacie terapii zajęciowej – I tura naboru na kolejny rok realizacyjny 

Informujemy o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w kolejnym roku realizacyjnym. Nabór dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 stycznia
2025 r.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Zajęcia klubowe mogą obejmować aktywne formy wspierania osób niepełnosprawnych w podjęciu lub utrzymaniu zatrudnienia.

Wniosek składa podmiot prowadzący WTZ w jednostce organizacyjnej samorządu powiatowego, tj. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku. Wniosek
z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do dnia 17 listopada 2023 roku.

Na jego podstawie Powiat Olecki wystąpi do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PFRON o przyznanie środków finansowych na realizację programu.

Dofinansowanie w ramach programu zostanie udzielone Wnioskodawcy na zasadach, które określać będzie umowa zawarta pomiędzy samorządem powiatowym realizującym program a Wnioskodawcą.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl

Wniosek o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w WTZ :

  1. Wniosek zajęcia klubowe WTZ.doc
  2. Wniosek zajęcia klubowe WTZ.pdf