2024 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

2024

Zajęcia klubowe w warsztacie terapii zajęciowej – II tura naboru

Informujemy o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w drugiej połowie roku realizacyjnego. Nabór dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą w okresie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 stycznia 2025 r. oraz zajęć klubowych w tych WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Zajęcia klubowe mogą obejmować aktywne formy wspierania osób niepełnosprawnych w podjęciu lub utrzymaniu zatrudnienia.

Wniosek składa podmiot prowadzący WTZ w jednostce organizacyjnej samorządu powiatowego, tj. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku. Wniosek z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do dnia 14 czerwca 2024 roku.

Na jego podstawie Powiat Olecki wystąpi do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PFRON o przyznanie środków finansowych na realizację programu.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl

Wniosek o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w WTZ:

1. Wniosek zajęcia klubowe WTZ.doc (94 kb)
2. Wniosek zajęcia klubowe WTZ.pdf (173 kb)