Dom Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Programy Realizowane ze Środków Budżetu Państwa > Dom Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Dom Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

godło flaga Polski na szarynm tle oraz tekst

Powiat Olecki otrzymał dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia nowego domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Całkowita wartość inwestycji 803 665,00 zł, w tym dotacja w wysokości 642 932,00 zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na adaptację budynku oraz zakup wyposażenia. Dom o powierzchni ok. 275 m2 powstanie na I piętrze budynku przy ul. Gołdapskiej 23, gdzie mieści się siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Dom będzie zapewniał całodobowy, okresowy pobyt 17 osobom, tj. matkom z małoletnimi dziećmi, kobietom w ciąży, ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę prawną nad małoletnimi dziećmi. Dom będzie częścią kompleksu powiatowego centrum wsparcia.

Realizatorem zadania będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 31.12.2023 r.