Zawiadomienie o wynikach przetargu na zakup i montaż windy zewnętrznej przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Zamówienia Publiczne > 2011 > Zawiadomienie o wynikach przetargu na zakup i montaż windy zewnętrznej przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Zawiadomienie o wynikach przetargu na zakup i montaż windy zewnętrznej przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Olecko, dnia 16 września 2011 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i montaż windy zewnętrznej przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku”

1.                  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i montaż windy zewnętrznej przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku”, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Zakład Metalowo – Elektrotechniczny ”Bajpax”

Nieznanice, ul. Mstowska 3, 42-270 Kłomnice

Cena oferty – 103.012,66 zł brutto

Uzasadnienie wyboru  – złożona w przedmiotowym postepowaniu oferta uzyskała najwyższą ilość punktów spośród złożonych ofert.

2.                  INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH:

brak

3.                  INFORMACJA O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

brak

4.                  STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena (koszt) (%)

Razem

1.

Zakład Metalowo – Elektrotechniczny ”Bajpax”

Nieznanice, ul. Mstowska 3, 42-270 Kłomnice

100,00

100,00

2.

RADON s.c. Grażyna Napiórkowska, Jarosław Napiórkowski

ul. Żelazna 21 E, 26-600 Radom

84,88

84,88

3.

Firma Handlowa „ARTMED” J.Sienkiewicz, A.Kęsy, Sp. jawna ul. Św. Antoniego 18 lok. 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

75,78

75,78

 

5.                  TERMIN PO UPŁYWIE, KTÓREGO MOŻE BYĆ ZAWARTA UMOWA:

22.09.2011 r.