Otwarci Na Wszystko – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Otwarci Na Wszystko

 

 Projekt "OTWARCI NA WSZYSTKO"

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
PROJEKTODAWCA: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
PARTNER: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku 
 
 
 
Realizacja projektu zakończyła się 30.06.2009r.

Więcej na temat projektu w zakładce>>>Informacje Archiwalne