2013 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

2013


Informujemy, że w dniu 21.12.2013r. w godz. 1000 - 1800 w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, na II piętrze, w sali nr 2 odbędą się warsztaty pt. "Seksualność dzieci i młodzieży - formy pomocy, profilaktyka przemocy seksualnej".
Warsztaty prowadzone będą przez Panią Bernadetę Jabłońska - specjalistę terapii psychoseksualnej, trenera, socjoterapeutkę, wykładowcę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i biegłą sądową z zakresu seksuologii przestępstw seksualnych Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci w dniu 19.12.2013r. o gtodz. 1600 w sali nr 5.
 

W dniu 07.12.2013r. odbyły się warsztaty dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych nt. "FASD diagnostyka i dalsze postępowanie". Szkolenie w formie warsztatów przeprowadzone zostało przez Pana Jarosława Pleta - terapeutę neurorozwoju NDT w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.
 
 

Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej w dniu 09. 11.2013r. zakończył kolejną edycję szkolenia warsztatowego dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

50-godzinne warsztaty szkoleniowe trwały od września do listopada 2013r. i wzięło w nim udział łącznie 13 osób (z terenu powiatu oleckiego i gołdapskiego).

Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie poprowadziły trenerki programu Rodzina, pracownice PCPR w Olecku - Joanna Kulczyniec i Anna Zawadzka.

szkolenie

W dniu 16 października 2013r. odbyły się 4-godzinne warsztaty dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu oleckiego. Warsztaty poprowadzone zostały przez dr n. med. Małgorzatę Klecką i dotyczyły tematyki występowania, diagnozowania oraz codziennej pracy z dzieckiem z FAS czy FASD.

Przypominamy również, że kobiety w ciąży powinny powstrzymać się od spożywania alkoholu, gdyż każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka!

Uprzejmie informujemy, iż Zajęcia dla Dzieci w wieku 7-13 lat

 (do 6 kl. szkoły podstawowej włącznie)

 przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej

 odbyły się w dn. 25 października 2013r. (piątek) w godz. 16:30 – 18:00

Grupy Wsparcia dla Rodzin Zastępczych

odbyły się w dniu 25 października 2013r. o godz. 16:30

 Grupy Wsparcia dla Rodzin Zastępczych

 odbyły  się w dniu 20 września 2013r. o godz. 16:30

 w tut. jednostce, w sali nr 5.

Zajęcia dla Dzieci w wieku 7-13 lat (do 6 kl. szkoły podstawowej włącznie)

przebywających w pieczy zastępczej

odbyły się w tut. jednostce

w dn. 20 września b.r. (piątek)

o godz. 16:30


Grupy Wsparcia dla Rodzin Zastępczych

odbyły się w dniu 27 czerwca b.r. o godz. 16:00

w tut. jednostce, w sali nr 5.
 

Uprzejmie informujemy, iż Zajęcia dla Dzieci

w wieku 7-13 lat, przebywających w rodzinach zastępczych

odbyły się w dniu 21.06.2013r. o godz. 16:00

w tut. jednostce, w sali nr 5.
 

Grupy Wsparcia dla Rodzin Zastępczych

odbyły  się w dniu 17 maja b.r. o godz. 16:00

w tut. jednostce, w sali nr 5.
 

Uprzejmie informujemy, iż Zajęcia dla Dzieci

w wieku 7-13 lat, przebywających w rodzinach zastępczych

odbyły się w dniu 19.04.2013r. o godz. 16:00

w tut. jednostce, w sali nr 5.