Kontakt – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Kontakt

Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej

II piętro - pokój nr 5

Osoby do kontaktu:

Tel: (87) 520 34 38


Rodziny zastępcze

Parter -  Pokój nr 3 

Dział Pomocy Dziecku I Rodzinie

 - Rodziny Zastępcze

 - Rodziny Biologiczne

Osoba do kontaktu: Jolanta Anuszkiewicz - pracownik socjalny

 Tel: (87) 520 34 34

e-mail: j.anuszkiewicz@pcpr.olecko.pl