2019 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

2019

logo pcpr

Powiatowe Centrum

Pomocy  Rodzinie w Olecku

 zaprasza do uczestnictwa

w GRUPIE WSPARCIA 

dla rodzin zastępczych

 Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy wsparcia psychospołecznego. Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z problemem. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności. To, czego doświadcza się w życiu, często może zrozumieć tylko osoba, która przeżyła coś podobnego. Grupa wsparcia daje uczestnikom siłę i nadzieję na rozwiązanie problemu. Przynależność do niej pozwala zobaczyć, że z naszym problemem nie jesteśmy sami. Są inni, którzy czują to samo co my - nie jesteśmy więc zdani tylko na siebie.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w grupie wsparcia:

  • uzyskiwanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
  • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
  • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach napięcia stresu,
  • inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
  • pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),
  • przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
  • zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu.

 ZAPRASZAMY !!!

Zgłoszenia pod nr telefonu 87 520 34 38

lub osobiście w PCPR Olecko pokój nr 5


 

logo pcpr

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Olecku

zaprasza do współpracy wolontariuszy,
 którzy chcieliby poświęcić swój czas, energię dla dzieci z rodzin zastępczych.
 

DLACZEGO WARTO BYĆ WOLONTARIUSZEM

  • bezinteresowna praca na rzeczy innych daje poczucie satysfakcji i spełnienia;
  • możesz dzielić się z innymi swoimi doświadczeniami, umiejętnościami i pasjami;
  • możesz zdobyć ciekawe doświadczenie.

 JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ

Aby zostać wolontariuszem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku należy zgłosić się do siedziby Centrum, ul. Gołdapska 23 - pokój nr 5.
Głównym warunkiem jest chęć pomagania innym. Inne wymogi to tylko formalność.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej - 87 520 34 38.