Ogłoszenie o naborze doradcy zawodowego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Zamówienia Publiczne > 2013 > Ogłoszenie o naborze doradcy zawodowego

Ogłoszenie o naborze doradcy zawodowego

 

                                                                                                                                                                                                      Olecko,dn. 22.05.2013 r.

W związku z realizacją projektu systemowego pn. „Szansa na lepszą przyszłość” w ramach Poddziałania 7.1.2 PO KL Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku poszukuje doradcy zawodowego do przeprowadzenia w ramach projektu zajęć w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego w łącznym wymiarze 10,5 godz. dla 7 Uczestników Projektu, w tym:  4,5 godz.
dla 3 osób usamodzielnianych, opuszczających rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą,
a także inne placówki wymienione w art. 88 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz 6 godz.
dla 4 osób niepełnosprawnych (1,5 godz./1os.). Zakres doradztwa obejmuje m.in.: aktywne poszukiwanie pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, opracowanie profilu zawodowego.

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Planowany termin realizacji: czerwiec 2013 r.

Wymagania:

1)      wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego,

2)      doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z doradztwa zawodowego,

3)      doświadczenie w pracy z osobami młodymi oraz niepełnosprawnymi i wykluczonymi społecznie,

4)      doświadczenie w zakresie współpracy przy projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CV wraz z dokumentami poświadczającymi kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku  przy ulicy Gołdapskiej 23 do dnia 07.06.2013 r. do godz. 14:00.

Złożone dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane zgodnie z wymogami w PCPR
w Olecku. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, spełniającymi kryteria formalne, w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu:
0-87 520-34-33 lub osobiście w Biurze Projektu w Olecku przy ul. Gołdapskiej 23, pok. nr 2.

 

 

Koordynator projektu:

Wiesława Szymczyk