Informacja o wyborze oferty na kurs prawa jazdy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Zamówienia Publiczne > 2013 > Informacja o wyborze oferty na kurs prawa jazdy

Informacja o wyborze oferty na kurs prawa jazdy

 

Olecko, dn. 02.07.2013 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu na prawo jazdy w ramach projektu systemowego pn. „Szansa na lepszą przyszłość” wpłynęły 2 oferty. Jedyną ofertą spełniającą wszystkie wymagania formalne określone w zapytaniu ofertowym jest oferta złożona przez Ośrodek Szkolenia Kierowców, Władysław Grygo, Olecko.Zaproponowana przez Oferenta cena nie przekracza kwoty, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.