Informacja o wyborze oferty na szkolenie: kurs komputerowy z elementami zawodu sprzedawcy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Zamówienia Publiczne > 2013 > Informacja o wyborze oferty na szkolenie: kurs komputerowy z elementami zawodu sprzedawcy

Informacja o wyborze oferty na szkolenie: kurs komputerowy z elementami zawodu sprzedawcy

 

 

Olecko, dn. 02.07.2013 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia: kurs komputerowy z elementami zawodu sprzedawcy w ramach projektu systemowego pn. „Szansa na lepszą przyszłość” wpłynęły 2 oferty. Wybrana została oferta złożona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olecku, spełniająca wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz najkorzystniejsza cenowo.