Ogłoszenie o naborze ratownika medycznego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Zamówienia Publiczne > 2013 > Ogłoszenie o naborze ratownika medycznego

Ogłoszenie o naborze ratownika medycznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku poszukuje ratownika medycznego do przeprowadzenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla
18 pracowników tut. jednostki (zajęcia grupowe) w wymiarze 6 godzin.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług

Termin realizacji: październik 2013 r.

Wymagania:

1) wykształcenie i kwalifikacje wymagane dla ratownika medycznego,

2) doświadczenie w pracy na stanowisku ratownika medycznego.

3) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

CV wraz z dokumentami poświadczającymi kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy ul. Gołdapskiej 23 do dnia 25.09.2013 r. do godz. 14:00.

W przesyłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dyrektor

Wiesława Szymczyk