Informacja o wyborze doradcy zawodowego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Zamówienia Publiczne > 2013 > Informacja o wyborze doradcy zawodowego

Informacja o wyborze doradcy zawodowego

 

                                                                               Olecko, dn. 11.06.2013 r.
 

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze doradcy zawodowego na potrzeby realizowanego projektu systemowego pn. „Szansa na lepszą przyszłość”  w ramach Poddziałania 7.1.2 PO KL wpłynęła jedna oferta złożona przez Panią Elizę Kirjaka. Oferta spełnia wymagania określone w ogłoszeniu.

 

                                                                    Dyrektor PCPR w Olecku

                                                                          Wiesława Szymczyk