Doszkalanie Rodzin Zastępczych Zawodowych I Niezawodowych oraz Szkolenie Kandydatów Na Rodziny Zastępcze Niezawodowe 2012 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Inne Projekty Archiwalne > Doszkalanie Rodzin Zastępczych Zawodowych I Niezawodowych oraz Szkolenie Kandydatów Na Rodziny Zastępcze Niezawodowe 2012

Doszkalanie Rodzin Zastępczych Zawodowych I Niezawodowych oraz Szkolenie Kandydatów Na Rodziny Zastępcze Niezawodowe 2012

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt pn. "Doszkalanie rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe" w ramach finansowego wsparcia przez MPiPS zadań z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm. )
 
W ramach powyższego projektu planowane są następujące działania:
 
  • pozyskiwanie i szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe
  • 6-dniowe warsztaty terapeutyczne "FAStryga" w Poraju k/Częstochowy rodzin zastępczych wraz z dziećmi ze zdiagnozowanym Płodowym Zespołem Alkoholowym, FASD lub zaburzeniami neurobehawioralnymi
  • warsztaty dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu
  • 2-dniowe szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych obejmujące tematykę budowy poprawczych relacji z dziećmi, pozytywnej dyscypliny, problemy dorastających wychowanków oraz trudne aspekty rodzicielstwa zastępczego (radzenie sobie z własną złością, lękiem, rozczarowaniem).
 
Planowany termin realizacji projektu: 01.06.2012 r. - 31.12.2012 r.