Rozwój Specjalistycznego Poradnictwa dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleckim 2012 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Inne Projekty Archiwalne > Rozwój Specjalistycznego Poradnictwa dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleckim 2012

Rozwój Specjalistycznego Poradnictwa dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleckim 2012

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku pozyskało dofinansowanie z MPIPS na realizację od sierpnia 2012r. projektu pt."Rozwój Specjalistycznego Poradnictwa dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleckim."
 
W ramach powyższego projektu zaplanowano następujące działania:
  • Cykliczne spotkania grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie,
  • Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego ukierunkowanego na pomoc rodzinom z dziećmi doznającym przemocy min.: terapeutyczne, socjoterapeutyczne oraz poradnictwo psychologiczne i prawne,
  • Przeprowadzenie tematycznego szkolenia dla osób doznających przemocy w rodzinie, korzystających ze specjalistycznego poradnictwa w tut. Ośrodku,
  • Uczestnictwo 25 dzieci w wieku od 7 do 18 lat, dotkniętych przemocą w zajęciachsocjoterapeutycznych w ramach zorganizowanego obozu.
 
Wszystkie osoby, rodziny wraz z dziećmi zapraszamy do korzystania z powyższych usług. Można zgłaszać się osobiście lub kontaktować się telefonicznie - (87) 520 34 37 z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku ul. Gołdapska 23 ( II piętro).
 
Zakończenie projektu: 31 grudzień 2012 r.