Prowadzenie Specjalistycznego Wsparcia Dla Osób Doznających Przemocy W Rodzinie W Powiecie Oleckim 2011 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Inne Projekty Archiwalne > Prowadzenie Specjalistycznego Wsparcia Dla Osób Doznających Przemocy W Rodzinie W Powiecie Oleckim 2011

Prowadzenie Specjalistycznego Wsparcia Dla Osób Doznających Przemocy W Rodzinie W Powiecie Oleckim 2011

W okresie wrzesień - grudzień 2011r. w ramach projektu przewidziano m. in.:

  1. Prowadzenie Grupy Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie.
  2. Przeprowadzenie Treningu asertywnych zachowań obronnych dla ofiar przemocy w rodzinie.
  3. Udostępnienie Indywidualnego poradnictwa specjalistycznego: psychologa i prawnika.

 W celu podniesienia jakości usług specjalistycznych planowane jest szkolenie kadry Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku oraz superwizji pracownikom merytorycznym Ośrodka zgodnie z obowiązują-cymi przepisami.

 Miejsce realizacji:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku