Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej 2011 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Inne Projekty Archiwalne > Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej 2011

Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej 2011

Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej w powiecie oleckim poprzez pomoc w uzyskaniu odpowiedniego standardu warunków życia oraz organizację szkoleń rozwijających umiejętności niezbędne w procesie usamodzielnienia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt pn. "Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej w powiecie oleckim poprzez pomoc w uzyskaniu odpowiedniego standardu warunków życia oraz organizację szkoleń rozwijających umiejętności niezbędne w procesie usamodzielnienia" w ramach finansowego wspierania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 r.

 Celem projektu jest wspieranie osób usamodzielnianych w procesie ich usamodzielnienia. W jego ramach zakłada się realizację działań na rzecz rozwijania umiejętności pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej niezbędnych w procesie usamodzielnienia poprzez zorganizowanie dwóch szkoleń tematycznych dla 20 osób usamodzielnianych oraz pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu oleckiego wspierających te osoby w procesie usamodzielnienia, podniesienie standardu warunków życia w/w wychowanków poprzez doposażenie mieszkań dla 5 osób usamodzielnianych w niezbędne urządzenia domowe, udzielanie osobom usamodzielnianym, również przebywającym w mieszkaniach chronionych przy PCPR w Olecku, pomocy w nauce, w poszukiwaniu pracy i ubieganiu się o przysługujące świadczenia w tym m.in. w sporządzaniu CV, podań o przyznanie przysługujących świadczeń, przeglądaniu ofert pracy, zbieraniu materiałów i pomocy naukowych niezbędnych do przygotowywania prac zaliczeniowych itp. poprzez zakup i udostępnienie w/w osobom w PCPR zestawu komputerowego.

 Zadanie to jest spójne z realizowaną w Powiecie Oleckim "Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2003-2015" oraz "Programem Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie Oleckim na lata 2011-2015".

 Planowany termin realizacji projektu: lipiec -grudzień 2011 r.