Profilaktyka I Edukacja Kluczem do Rozwiązywania Problemów Przemocy w Powiecie Oleckim - 2014 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Inne Projekty Archiwalne > Profilaktyka I Edukacja Kluczem do Rozwiązywania Problemów Przemocy w Powiecie Oleckim - 2014

Profilaktyka I Edukacja Kluczem do Rozwiązywania Problemów Przemocy w Powiecie Oleckim - 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ,,Razem Bezpieczniej” w województwie warmińsko-mazurskim pozyskało dofinansowanie na realizację projektu „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim”.

Termin realizacji projektu : Od 01.06.2014r. do 31.12.2014r.,

W ramach powyższego projektu zaplanowano m.in. następujące działania:

 1. Kampania promocyjno – edukacyjna poprzez rozpropagowanie plakatów, ulotek wśród rodzin, dzieci i młodzieży z powiatu oleckiego oraz zorganizowanie i prowadzenie spotkań edukacyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu oleckiego w zakresie przeciwdziałania przemocy.
 2. Podnoszenie kompetencji różnych służb społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez organizacje pakietu szkoleń, w tym:
  • służbom pomocowym w zakresie koordynacji i współpracy podczas występowania przemocy w rodzinie,
  • kadrze specjalistycznej z zakresu treningu zastępowania agresji (ART),
  • trenerom do prowadzenia warsztatów dla rodziców „Wychowanie bez klapsa”,
  • kadrze specjalistycznej z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR),
  • wychowawcom i pedagogom pt. „Niebieskie godziny wychowawcze”. 
 3. Edukacja i wzmocnienie stabilności rodzin w zakresie usprawniania kompetencji rodzicielskich oraz promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego poprzez prowadzenie warsztatów dla rodziców zagrożonych przemocą z elementami podstaw opiekuńczo - wychowawczych i profilaktyki – Akademia Mądrego Rodzica oraz wyjazd edukacyjno – integracyjny rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą.
 4. Organizacja punktów pomocy na terenie gmin wiejskich: Świętajno, Kowale Oleckie, Wieliczki oraz pełnienie dyżurów przez specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy.
 5. Aktywizacja dzieci i młodzieży zagrożonej i dotkniętej przemocą przez podejmowanie działań profilaktycznych i promujących rozwijanie zainteresowań oraz spędzanie czasu wolnego m.in. poprzez zorganizowanie zajęć na pływalni, siłowni, ścianie wspinaczkowej oraz udział w projekcji filmu kinowego.
 6. Zorganizowanie Kampanii „Biała Wstążka” pod patronatem Starosty Oleckiego przy udziale młodzieży szkół średnich z terenu powiatu.