Konsultacje projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleckim2021-2026 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Organizacje Pozarządowe > Konsultacje projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleckim2021-2026

Konsultacje projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleckim2021-2026

Zarząd Powiatu w Olecku zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty zrównane z terenu powiatu oleckiego do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleckim na lata 2021-2026”.

Opinie i uwagi na temat projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleckim na lata 2021-2026” można zgłaszać na formularzu za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej na centrum@pcpr.olecko.pl lub turowska@powiat.olecko.pl;
  • poczty tradycyjnej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Gołdapska 23,
    19-400 Olecko lub Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko;
  • faksem na numer 87 520 47 20 lub 87 520 32 19

w terminie od 9 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. O terminie decyduje data wpływu do wskazanej jednostki.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w wyżej wymienionym zakresie jest dostępne:

Za przeprowadzenie konsultacji, przyjmowanie uwag i wniosków odpowiedzialne są:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku:

-        Dyrektor Wiesława Szymczyk, tel. 87 520 34 32,

-        Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Edyta Koczot, tel. 87 520 34 39;

  • Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku, Anna Turowska, tel. 87 739 18 54.

Pliki do pobrania:

  1. Uchwała nr 182/2021 Zarządu Powiatu w Olecku z 30.03.2021 r.pdf (480 KB)
  2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleckim na lata 2021-2026”.docx (1.60 MB)
  3. Formularz uwag i opinii.docx (15 KB)