Wnioski z konsultacji projektu powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej 2018-2020 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Organizacje Pozarządowe > Wnioski z konsultacji projektu powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej 2018-2020

Wnioski z konsultacji projektu powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej 2018-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku i Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku przedkładają wnioski z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zrównanymi z terenu powiatu oleckiego oraz Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP) w Olecku projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020”.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą nr XXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z 27 września 2010 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 27 października 2010 r. Nr 170, poz. 2214) i uchwałą nr 262/2018 Zarządu Powiatu w Olecku z 12 marca 2018 r.

W procesie konsultacji, które trwały od 21.03.2018 r. do 11.04.2018 r., nie wpłynęły uwagi na formularzu zgłaszania uwag i opinii dotyczącym projektu ww. uchwały Rady Powiatu w Olecku od organizacji pozarządowych.

PRDPP w Olecku nie wyraziła opinii nt. konsultowanego projektu w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Nieprzedstawienie opinii w ww. terminie oznacza rezygnację  z prawa do jej wyrażenia.

Plik do pobrania:

ikona pdfProjekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020".pdf (116 kb)

ikona pdfProjekt „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020”.pdf (630 kb)