2013 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Aktualności > Archiwum > 2013

2013


Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej w dniu 09.11.2013r.  zakończył kolejną edycję szkolenia warsztatowego dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

50-godzinne warsztaty szkoleniowe trwały od września do listopada 2013r. i wzięło w nim udział łącznie 13 osób (z terenu powiatu oleckiego i gołdapskiego).

Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie poprowadziły trenerki programu Rodzina, pracownice PCPR w Olecku - Joanna Kulczyniec i Anna Zawadzka.

uczsetnicy szkolenia do pełnienia funkcji rodziny zastępczej


W dniu 16 października 2013r. odbyło się szkolenie i warsztaty zorganizowane przez tut. Centrum, które poprowadziła dr n. med. P. Małgorzata Klecka – dyrektor Pracowni Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach oraz prezes Fundacji FASTRYGA. Tematyka szkolenia dotyczyła problemu występowania oraz diagnozowania u dzieci i młodzieży zaburzeń z grupy FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) oraz FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych).

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele: Domu im. J. Korczaka w Olecku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Olecku, Zespołu Szkół w Babkach Oleckich, Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku oraz tut. Centrum.

Natomiast w 4-godzinnych warsztatach uczestniczyli rodzice zastępczy z terenu powiatu oleckiego. Warsztaty z dr Małgorzatą Klecką wzbogaciły opiekunów o wiedzę na temat poalkoholowych zaburzeń rozwojowych dzieci oraz o wskazówki dotyczące codziennej pracy z dzieckiem z FAS czy FASD.

Przypominamy również, że kobiety w ciąży powinny powstrzymać się od spożywania alkoholu, gdyż każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka!

Uczestnicy szkolenia FAS oraz FASDprowadząca oraz uczestnicy szkolenia

Uczestnicy szkolenia            prowadząca oraz Uczestnicy szkolenia