2018 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Aktualności > Archiwum > 2018

2018


10-12-2018

         W dniu 08.12.2018r. dzieci wraz z rodzicami kreatywnie spędziły czas uczestnicząc w zorganizowanej "Klockologii" przez tut. jednostkę. Lokalne media pisały: "Takiej imprezy w Olecku jeszcze nie było" . Z ponad 100 tysięcy drewnianych klocków powstawały piękne budowle. Komisja konkursowa miała bardzo duży problem z wyłonieniem 3 pierwszych miejsc. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia w postaci pudełka klocków i breloczków. Ponad 300 uczestników otrzymało także czapki mikołajowe a zaangażowani mikołaje rozdawali słodycze.

         Uwieńczeniem wydarzenia była V Kampania "Białej Wstążki", gdzie kobiety i "kobietki" otrzymywały białe róże wykonane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku. Natomiast małym i dorosłym panom organizatorzy przypinali białe wstążki. 

KLOCKOLOGIAKLOCKOLOGIAKLOCKOLOGIAKLOCKOLOGIAKLOCKOLOGIAKLOCKOLOGIA

→ Więcej fotografii z klockologii możesz zobaczyć tutaj ←


           W dniu 05.12.2018 r. po raz dziewiąty  w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych organizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Szkół i Placówek z Oddziałami Integracyjnymi "Pomarańcza" w Olecku, Warsztat Terapii Zajęciowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Fundację „Olecko Bez Barier”.

           Podczas uroczystości ogłoszono wyniki konkursu plastycznego pt.: „Moje marzenia”, a laureatom wręczono nagrody. W dalszej części wieczoru dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, młodzież z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Głuchych, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz dzieci z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Krasnal” zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne. Wszystkim grupom występującym zostały wręczone słodkie poczęstunki. Uroczystość została zorganizowana przy wsparciu finansowym i rzeczowym sponsorów m.in., Fundacji „Legaexpress”, Banku BGŻ BNP Paribas, G-SOFT Gaweł Giełazis.

→Tutaj możesz obejrzeć fotografie←


logo EFRR

13-11-2018

W dniach 8 – 9 listopada 2018r., odbyło się  szkolenie dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu oleckiego  pn. „Interwencja Kryzysowa – działania pomocowe i wspierająco terapeutyczne wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie – w tym przemoc wobec kobiet, rodzaje przemocy wobec dziecka, sposoby rozpoznawania, specyfika kontaktu z dzieckiem – ofiarą przemocy, działania pomocowe. Praca z ofiarą przemocy”.

W szkoleniu brali udział pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej i Domów Dziecka, funkcjonujących na terenie powiatu oraz pracownicy jednostki. W szkoleniu wzięło udział 27 osób.

Szkolenie prowadził Pan Piotr Wawrzykowski wieloletni doświadczony praktyk z Fundacji Kreatywnego Rozwoju Społecznego – Vamac Centrum.

szkolenie przemocszkolenie przemoc 

szkolenie przemocszkolenie przemoc


14-09-2018

Uroczyste otwarcie mieszkań chronionych

W dniu 14 września 2018 r. dokonano oficjalnego otwarcia budynku mieszkalnego który powstał w ramach projektu „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia”. Projekt został zrealizowany przez Powiat Olecki  i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku. Inwestycję współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Rozbudowany budynek pierwotnie służył jako Biura Gospodarstwa Pomocniczego  Zespołu Szkół Rolniczych, którego administratorem była Szkoła.
           W 2006 r. PCPR ze Szkołą podpisało umowę użyczenia  na prowadzenie mieszkań chronionych. Cześć budynku została zagospodarowana na mieszkanie chronione (10 miejsc) , które zostało dofinansowane ze środków MPiPS (Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ). Mieszkania przeznaczone były usamodzielnianym wychowankom opuszczającym  pieczę zastępczą, natomiast w drugiej części budynku mieszkał były pracownik szkoły wraz z rodziną.

Mieszkania chronione (10 miejsc)

./images/osrodek/PICT1441.JPG  ./images/osrodek/PICT1442.jpg  ./images/osrodek/PICT1444.JPG  ./images/osrodek/PICT1447.JPG 

  W 2014 roku w związku z  decyzją nadzoru budowlanego mieszkanie zostało zamknięte. W związku ze zgłaszaną przez Dyrektora PCPR potrzebą utworzenia mieszkań chronionych w 2015 r. został przygotowany projekt budowlany  głównie z możliwością aplikowania po środki zewnętrzne. W 2016 roku Powiat Olecki złożył wniosek przygotowany przez PCPR o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W dniu 29 grudnia 2016 r. została zawarta umowa na realizację projektu pomiędzy Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego W Olsztynie a Powiatem Oleckim.
Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.  
             W wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych wyłoniony został wykonawca robót budowlanych tj. Zakład Ogólnobudowlany „Ułanowicz - Świerzbin” z Przerośli oraz Inspektor Nadzoru – Pan Wiktor Werstak. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Olecku zgodnie ze swoimi kompetencjami wspierali PCPR w realizacji projektu.

             W związku z realizacją  projektu przez PCPR w 2017 r. Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu PCPR w trwały zarząd nieruchomości tj. działki i wcześniejszego budynku, który został rozbudowany. Prace budowlane  i zagospodarowanie terenu rozpoczęto w  maju 2017 roku a zakończono w bieżącym. W wyniku rozbudowanego budynku powstało 9 mieszkań w tym 3 wspierane i 6 chronionych dla 35 osób.  Obiekt jest  dostosowany  do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazd  oraz wszystkie mieszkania chronione pozbawione barier architektonicznych) zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Pomieszczenia spełniają również warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r . w sprawie mieszkań chronionych.

Podczas uroczystości otwarcia  odczytane zostały listy gratulacyjne skierowane do Starosty Oleckiego Pana Mariana Świerszcza oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Olecku Pani Wiesławy Szymczyk  przesłane przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią Elżbietę Rafalską, Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego  Artura Chojeckiego i Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina. Otrzymano też list od Pani Krystyny Wyrwickiej -  Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MRPiPS, która nie mogła wziąć udziału w uroczystości.

W oficjalnej części uroczystości zabrali głos: Wacław Sapieha- Przewodniczący Rady Powiaty Powiatu,  Wacław Olszewski - Burmistrz Olecka,  Joanna Jabłonka – Kastrau – zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Wiesława Szymczyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku. Dyrektor  podziękowała wszystkim osobom którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji m.in. Panom Starostom, Przewodniczącemu i Radzie Powiatu, pracownikom Starostwa Powiatowego w Olecku oraz pracownikom PCPR Olecko zaangażowanym w realizację projektu.

Zaszczycili nas swoją obecnością: Janusz Surmacz - Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, Sylwia Syperowicz - Skarbnik Powiatu, Andrzej Kisiel -  Wójt Gminy Świętajno, Radni Rady Powiatu w Olecku, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych  powiatu, przedstawiciele służb mundurowych i służby zdrowia, oraz Kierownicy OPS –ów, Dyrektorzy PCPR z powiatów ościennych – Węgorzewa i Gołdapi i inni zaproszeni goście. W kulminacyjnym punkcie uroczystości nastąpiło oficjalne otwarcie budynku oraz jego poświęcenie przez Księdza Parafii NMP Królowej Polski. Następnie zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia obiektu. 

./images/osrodek/1X.jpg ./images/osrodek/2X.jpg ./images/osrodek/3X.jpg ./images/osrodek/4X.jpg ./images/osrodek/5x.jpg ./images/osrodek/6x.jpg ./images/osrodek/7x.jpg ./images/osrodek/8x.jpg ./images/osrodek/9x.jpg ./images/osrodek/10x.jpg ./images/osrodek/11x.jpg ./images/osrodek/12X.jpg 

Listy gratulacyjne:

 1. Minister Rodziny, Pracy i Polity Społecznej.pdf (540 KB)
 2. Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej.pdf (295 KB)
 3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski.pdf (296 KB)
 4. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf (463 KB)

DOBRY STRART

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie świadczenia w wysokości 300,00 zł w ramach rządowego programu „Dobry start” na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi będą przyjmowane w tut. Centrum w formie tradycyjnej (papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. Druki wniosków zostaną udostępnione w siedzibie jednostki. Wnioski będzie można składać do 30 listopada.

Więcej informacji nt. świadczenia dobry start można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mrpips.gov.pl/DobryStart


     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku kolejny raz zaangażowało się w organizacje Festynu Rodzinnego - "Zdrowa rodzina, szczęśliwa rodzina". Pracownicy, w tym Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej przygotowali stoisko z konkursami dla dzieci. Natomiast zawodowa rodzina zastępcza niosła dary ofiarne w trakcie Mszy Świętej za rodziny z terenu powiatu oleckiego oraz uczestniczyła w Marszu dla Życia i Rodziny.

Festyn_Dni_Rodziny_2018Festyn_Dni_Rodziny_2018

Festyn_Dni_Rodziny_2018Festyn_Dni_Rodziny_2018

Festyn_Dni_Rodziny_2018Festyn_Dni_Rodziny_2018

Festyn_Dni_Rodziny_2018Festyn_Dni_Rodziny_2018

Festyn_Dni_Rodziny_2018Festyn_Dni_Rodziny_2018

Festyn_Dni_Rodziny_2018Festyn_Dni_Rodziny_2018

Festyn_Dni_Rodziny_2018Festyn_Dni_Rodziny_2018


    W dniu 10 czerwca 2018r. zostało zorganizowane spotkanie integracyjno-warsztatowe skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych przy zaangażowaniu zespołu muzycznego "Dzieci z Brodą" promującego życie w rodzinie bez przemocy. 

Rodziny mogły aktywnie spędzić czas wolny i rozwinąć swoje zainteresowania muzyczne i taneczne na pokazie 40 instrumentów Joszka Brody oraz wystąpienia zespołu muzycznego "Dzieci z Brodą" promującego życie bez przemocy.

Na zakończenie festynów rodzinnych "Bezpieczny powiat 2018", "Zdrowa rodzina, szczęśliwa rodzina" oraz "III Marszu dla Życia i Rodziny", powyższe spotkanie integracyjno-warsztatowe było uwieńczeniem aktywnie spędzonego popołudnia przez rodziny i pozytywnym wzorcem wspołnego spędzenia czasu wolnego.

KONCERT "DZIECI Z BRODĄ"KONCERT "DZIECI Z BRODĄ"KONCERT "DZIECI Z BRODĄ"KONCERT "DZIECI Z BRODĄ"KONCERT "DZIECI Z BRODĄ"KONCERT "DZIECI Z BRODĄ"KONCERT "DZIECI Z BRODĄ"KONCERT "DZIECI Z BRODĄ"KONCERT "DZIECI Z BRODĄ"KONCERT "DZIECI Z BRODĄ"KONCERT "DZIECI Z BRODĄ"


       W ramach realizowanego od 1 czerwca 2018 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku projektu pn. "Wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w powiecie oleckim" dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" w dniu 10 czerwca w godzinach od 16.30 do 18:00 zorganizowane zostaną warsztaty artystyczne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych przy zaangażowaniu zespołu muzycznego „Dzieci z Brodą” promującego życie w rodzinie bez przemocy.

plakat dni rodziny


 29-05-218

Zajęcia dla dzieci z elementami socjoterapii

Szanowni Państwo,

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku ogłasza nabór na zajęcia dla dzieci z elementami socjoterapii pt. „Lubię siebie i innych”. Rodzicie zainteresowani uczestnictwem dzieci w zajęciach mogą zgłaszać się telefonicznie lub osobiście od 8:00 do 18:00 do PCPR w Olecku, ul. Gołdapska 23, tel. 87 520 34 37. Udział w zajęciach jest bezpłatny a zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

 • Wiek dziecka 6-9 lat
 • Podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o przystąpieniu do programu
 • Spotkanie kwalifikacyjne dziecka i rodzica/opiekuna prawnego z pedagogiem/psychologiem

Zapewniamy dzieciom:

 • Dobrą zabawę, która uczy i wspomaga rozwój
 • Uczenie konstruktywnego reagowania na różne sytuacje
 • Wsparcie pedagogów

Zapraszamy!


22-05-2018

badanie mammograficzne plakat

Firma WIRTUS PLUS zaprasza kobiety w wieku 50-69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne, które zostanie przeprowadzone 10 czerwca 2018 r. w mammobusie przy placu w centrum Olecka podczas powiatowego festynu rodzinnego „Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzina”.

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, refundowane jest kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Trwa jedynie kilka minut i pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, a co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Zainteresowane badaniem proszone są o wcześniejszą rejestrację pod nr telefonu 85 676 03 32 lub 85 676 13 22


14-05-2018

ZDOBĄDŹ STYPENDIUM POMOSTOWE NA I ROK STUDIÓW!

XVII EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH.

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2018, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną
w 2018 roku i:

 • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2018/2019 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • pochodzi z niezamożnej rodziny
  (w której dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej w regulaminie programu);

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

 • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
  lub
 • jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
  lub
 • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
  lub
 • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.
Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży w Stanach Zjednoczonych i w kraju.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 2 lipca do 17 sierpnia 2018 r., do godziny 16.00.