2017 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Aktualności > Archiwum > 2017

2017


11-12-2017

IV KAMAPNIA BIAŁEJ WSTĄŻKI

W ramach obchodów IV Kampanii Białej Wstążki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku włączyło się w organizację debaty pt. „Dom to nie ring – przemocy mówimy nie!”

8 grudnia 2017r. o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku zgromadzili się przedstawiciele Policji, PCPR ( w tym Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie), Sądu, ośrodków pomocy społecznej, szkół, przedszkoli, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnych zespołów interdyscyplinarnych, punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie - działających na terenie powiatu oleckiego. Podczas dwugodzinnej debaty omawiano dostępne formy pomocy osobom uwikłanym w przemoc.

Ponadto 2 grudnia 2017r. w godzinach od 8:00 do 14:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku prowadzione były dyżury, podczas których udzielano wsparcia psychologicznego.

BIAŁA WSTAZKA 2017 BIAŁA WSTAZKA 2017 BIAŁA WSTAZKA 2017 BIAŁA WSTAZKA 2017 BIAŁA WSTAZKA 2017 BIAŁA WSTAZKA 2017 BIAŁA WSTAZKA 2017 BIAŁA WSTAZKA 2017


08-12-2017

W środę, 6 grudnia 2017 r. już po raz ósmy w Olecku zorganizowano obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych połączone z Mikołajkami.

Podczas uroczystości w sali widowiskowo – kinowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate" wystąpiły osoby niepełnosprawne , które zaprezentowały swoje zdolności i talenty. Gościem specjalnym imprezy była Beata Kacprzyk, była wokalistka zespołu De Su. Podczas gali laureatom konkursu plastycznego „Sport” wręczono nagrody i wyróżnienia w części zasponsorowanych przez „Dobrych Aniołów”. W holu można było zakupić i podziwiać m.in. prace WTZ w Olecku.

Święto zostało ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. W ten sposób ONZ chciało zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych zresztą społeczeństwa.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku było współorganizatorem przedsięwzięcia wraz z Stowarzyszeniem Wspierania Szkół i Placówek z Oddziałami Integracyjnymi „Pomarańcza w Olecku” oraz Warsztatem Terapii Zajęciowej w Olecku. W roku bieżącym oficjalnie dołączyła Fundacja „Olecko Bez Barier”.

Prezentacja artystyczna utworzona została w ramach zadania publicznego Gminy Olecko w zakresie kultury – pt. ,,Aktywni, kulturalni, równi” przez Stowarzyszenie „Pomarańcza w Olecku”.

Swiatowy Dzien Osob Niepelnosprawnych 2017R

Swiatowy Dzien Osob Niepelnosprawnych 2017R

Swiatowy Dzien Osob Niepelnosprawnych 2017R

Swiatowy Dzien Osob Niepelnosprawnych 2017R


Zaproszenie dla osób niepełnosprawnych do udziału w projekcie

Uprzejmie informujemy, że Caritas Diecezji Ełckiej realizuje projekt „Krok ku samodzielności III”, w ramach którego osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi z powiatu ełckiego i oleckiego mogą wziąć udział w:

 • 5-dniowych warsztatach wyjazdowych, a na nich zajęcia fotograficzne, zakładanie ogrodu i pielęgnacja roślin, trening umiejętności społecznych i życia codziennego,
 • Spotkaniach integracyjnych w środowisku lokalnym – zajęcia w ogrodzie, warsztaty fotograficzne, kino oraz kręgle,
 • Mobilnym Punkcie Porad – poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne
  dla osób niepełnosprawnych i ich rodziców.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie, transport, ubezpieczenie.

Organizator: Caritas Diecezji Ełckiej

Okres realizacji projektu: lipiec – grudzień 2017 r.

Termin zgłoszeń: 20.07.2017 r.

Kontakt: Renata Stańczyk, elk@caritas.pl tel. 87 441 70 14 lub 87 441 70 00

ikona pdfZaproszenie dla osób niepełnosprawnych do udziału w projekcie.pdf (335 kb)


Nabór uczestników

do programu korekcyjno-edukacyjnego 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku prowadzi nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego realizowanego w 2017 roku. Jest on skierowany do osób, które mają problemy z kontrolowaniem swoich emocji .

Cały program stawia sobie następujące cele:

 1. Wzbudzenie motywacji do zajęcia się „ problemem przemocy”
 2. Wzbudzenie nadziei na możliwość dokonania zmiany i budowania życia opartego o wartości uniwersalne
 3. Wzięcie odpowiedzialności za zmianę swojego zachowania
 4. Podniesienie świadomości osoby stosującej przemoc w zakresie przejawiania przekonań, emocji i zachowania oraz lepszą ich kontrolę
 5. Zdobycie umiejętności powstrzymywania się od zachowań przemocowych i agresywnych, w tym redukowania napięć, rozwiazywania konfliktów i sporów w rodzinie, itp.
 6. Uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Uczestnictwo w zajęciach:

 • daje możliwość korygowania niepożądanych i szkodliwych zachowań i postaw, które zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przemocy
 • zwiększa zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie
 • może pomóc w budowaniu lepszych relacji pomiędzy członkami rodziny

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w programie zapraszamy do kontaktu z Panią Ewą Skowrońską - Kierownikiem Działu Interwencji Kryzysowej i Wsparcia w PCPR w Olecku ul. Gołdapska 23 , 19-400 Olecko, tel. 87 520 34 39

Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego trwa nieprzerwanie cały rok.

Uczestnictwo w zajęciach Programu korekcyjno-edukacyjnego jest BEZPŁATNE!