2016 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Aktualności > Archiwum > 2016

2016


W dniu 16.12.2016r. Pani Jadwiga Urbańska – prezes koła Polskiego Związku Niewidomych w Olecku zorganizowała spotkanie Wigilijne, podczas którego Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku pani Wiesława Szymczyk złożyła wszystkim uczestnikom spotkania  życzenia świąteczne i noworoczne.   

wigiliawigiliawigiliawigilia


02-12-2016

III olecka kampania "BIAŁEJ WSTĄŻKI"

Dnia 02.12.2016r. w Regionalnym Ośrodku Kultury " Mazury Garbate" w Olecku po raz trzeci odbyła się kampania "Białej Wstążki".

Kampania „Białej Wstążki” realizowana jest na całym świecie w dniach 25 XI – 10 XII. Działania, prowadzone w jej ramach skierowane są na zwiększenie świadomości społecznej dot. zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie.

Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach przez kobiety i mężczyzn, natomiast jest skierowana głównie do mężczyzn i chłopców.

Biała Wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

W naszym powiecie Kampania Białej Wstążki zainicjowana została ona dwa lata temu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku we współpracy z Policją i innymi instytucjami pomocowymi . W ramach jej obchodów zorganizowane zostały dwie konferencje I konferencja w 2015r. skierowana była głównie do młodzieży naszych szkól ponadgimnazjalnych. Jej widocznym efektem było dobrowolne, publiczne przyjęcie przez młodzieńców i mężczyzn - na tej sali - certyfikatu prawdziwego mężczyzny. Z kolei - dziewczęta i kobiety zabrały ze sobą do domów resztę tych certyfikatów aby wręczyć je swoim chłopakom, mężom, ojcom i dziadkom. Rok temu nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy mieli okazję spojrzeć na inne sposoby dotarcia do dzieci i młodzieży w szkołach , mających na celu zmniejszenie zjawiska przemocy w tym środowisku nauczania i wychowania.

W tym roku chcemy ukierunkować naszą konferencję na dorosłych – mających duży wpływ na budowanie kultury miłości razem z młodym pokoleniem. Niech temat tegorocznej konferencji pt. „Prawdziwy mężczyzna wzrasta na wartościach” stanie się inspiracją do kształtowania dobrego oblicza mężczyzny w naszym powiecie.

Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Tekst alternatywny Tekst alternatywny


W dn. 12.06.2016r. (niedziela) na Placu Pawlaka w Olecku odbył się Festyn „Zdrowa rodzina - szczęśliwa rodzina” – zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku w związku z obchodami Dni Rodziny.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko przygotowane przez tut. jednostkę. Dzieci licznie i chętnie wykonywały różnorodne prace plastyczne (rysowały, kolorowały lepiły z plasteliny i modeliny) oraz rozwiązywały łamigłówki i krzyżówki. Każdy uczestnik wygrał pełny los na loterii. Wśród nagród znalazły się m.in.: skakanki, gumy do skakania, piłeczki, kolorowanki, długopisy, ołówki, notesy. Pracownicy tut. Centrum na stanowisku rozdawali też ulotki – promując rodzicielstwo zastępcze.

IMG_20160612_131000.jpg


 

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

w dniu 30 maja 2016 roku

Szanownym Opiekunkom i Opiekunom:

- życzymy zdrowia, sił i wytrwałości
oraz doświadczania dobra i radości każdego dnia;

- składamy również wyrazy uznania i szacunku
w związku z pełnioną przez Państwa piękną misją.

 

Dyrektor i Pracownicy

PCPR w Olecku

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie oleckim zaplanowane są na dzień 12.06.2016r. (niedziela):

- o godz. 10:00 odbędzie się Msza św. w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku;

- następnie rozpocznie się Festyn „Zdrowa rodzina, szczęśliwa rodzina” na Placu Pawlaka w Olecku.

Wśród wielu ciekawych stanowisk znajdzie się także promujące rodzicielstwo zastępcze. Rodziny z dziećmi będą mogły wziąć udział m.in. w konkursach z nagrodami oraz innych atrakcjach przygotowanych przez organizatora, którym jest Starostwo Powiatowe w Olecku.

Serdecznie zapraszamy!


Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców oraz przyszłych rodziców na zajęcia ,,Akademia Mądrego Rodzica”.

Zajęcia będą realizowane przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku ul. Gołdapska 23. Celem spotkań jest podnoszenie świadomości rodziców oraz edukacja w zakresie stosowania przyjaznych i budujących metod wychowawczych.

Nabór osób zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach jest prowadzony przez cały rok.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu (87) 520–34-37 od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1900.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach.


Uprzejmie zapraszamy

osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach grupy terapeutyczno- wspierającej dla osób dotkniętych problemem przemocy domowej.

Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 17:40 w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku ul. Gołdapska 23 (II piętro).

Udział w spotkania jest bezpłatny.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu (87) 520–34-37 od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1900.

Serdecznie zapraszamy.


WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Stosuj zasady

,, czystej gry” nie tylko na boisku.

Uprzejmie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież na warsztaty „Fair Play”.

Zajęcia będą realizowane przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku ul. Gołdapska 23.

Nabór osób zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach jest prowadzony przez cały rok.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu (87) 520–34-37 od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1900.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach.