2014 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Aktualności > Archiwum > 2014

2014


16-12-2014

  Spotkanie Integracyjne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży korzystających z warsztatów odbyło się w dn. 13.12.2014r.               

     Dyrektor tut. jednostki Wiesława Szymczyk przywitała przybyłych gości. Rodziny miały okazję do lepszego poznania się i wspólnego świętowania. Czas przemiło upłynął przy muzyce i słodkim poczęstunku. Atrakcję wieczoru stanowił Mikołaj, który pojawił się wzniecając radość oraz rozdał upominki świąteczne. 

spotkanie integracyjnespotkanie integracyjnespotkanie integracyjne

Powyższe spotkanie zostało zorganizowane przez tut. Centrum w ramach dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w konkursie ogłoszonym z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”.


15-12-2014

W dniu 12.12.2014 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” odbyła się I Powiatowa Kampania Białej Wstążki . Organizatorem konferencji było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.

Współorganizatorzy:

Prokuratura Rejonowa w Olecku, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, Liceum Ogólnokształcące w Olecku, Zespół Szkół Technicznych w Olecku, Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku, Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Olecku, Komenda Powiatowa Policji w Olecku, Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" w Olecku. 

Kampania została zorganizowana w ramach projektu „Profilaktyka  i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim” dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”

         Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Starosta Powiatu Oleckiego. Konferencję prowadzili Pani Ewa Skowrońska - Kierownik Działu Interwencji Kryzysowej i Wsparcia oraz Pan Wojciech Pitkiel - Prokurator Rejonowy Prokuratury w Olecku.

         W klimat spotkania wprowadził uczestników hymn akcji "Kocham Nie Biję, Kocham Nie Krzywdzę". Otwarcia konferencji dokonał Pan Kazimierz Iwanowski - Wicestarosta Olecki. Następnie Pani Wiesława Szymczyk  - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przedstawiła historię obchodów Kampanii. 

         Zaplanowane spotkanie interaktywne  z udziałem młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oleckiego nt. „Rola mężczyzny w budowaniu kultury miłości” poprowadził Pan Paweł Lewicki, psycholog i trener programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”.

      Podczas spotkania prowadzący zaprezentował film „Cyrk Motyli”. W oparciu o fabułę filmu przeprowadzony został wykład, w czasie którego młodzieży zaprezentowano tematykę przeciwdziałaniu przemocy w oparciu o model profilaktyki zintegrowanej. Młodzież miała okazję dowiedzieć się o przyczynach stosowania przemocy oraz została zapoznana z najważniejszymi wiadomościami, dotyczącymi roli mężczyzny w tworzeniu kultury opartej na wzajemnym zrozumieniu, miłości. Przedstawiono wzorcowe postawy mężczyzn wobec kobiet, dając młodym słuchaczom okazję do zastanowienia się nad własnymi postawami.

    Na koniec Konferencji wręczono obecnym mężczyznom Certyfikaty Prawdziwego Mężczyzny, na których były zapisane najważniejsze założenia odnośnie postawy wobec siebie i innych. Po odbiór certyfikatów zostały zaproszone również kobiety, z zachętą aby wręczyły je mężczyznom, którzy ich zdaniem zasługują na takie wyróżnienie.

kampania biała wstążkabiała wstążka

kampania biała wstążkakampania biała wstążka

kampania biała wstążkakampania biała wstążka 

kampania biała wstążkakampania biała wstążka

kampania biała wstążkakampania biała wstążka


15-12-2014

 Ostatnie już Warsztaty dla dzieci odbyły się w dn. 12.12.2014r. w tut. jednostce. Podczas spotkania uczestnicy wykonali śliczne reniferki, które przybliżyły atmosferę zbliżających się Świąt. Dzieci chętnie i z werwą brały udział w zawodach sportowych z różnych dyscyplin podczas gry na x-boxie. 

 Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał dyplom – Podziękowanie za udział w Zajęciach Warsztatowych w okresie: wrzesień – grudzień 2014r. 

 Zajęcia zostały zrealizowane przez Powiat Olecki w ramach dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w konkursie ogłoszonym z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”.


 01-12-2014

W dniu 28.11.2014r. o godz. 17:00 w kinie Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku młodzi uczestnicy Warsztatów dla dzieci obejrzeli film w 3d: „Siedmiu krasnoludków ratuje śpiącą królewnę”. Królewna Róża kaleczy się w palec i z całą rodziną zasypia na sto lat. Ktoś jednak ich ratuje… Bajka porywająca zarówno dzieci jak i dorosłych, świetny pomysł na spędzenie miło wieczoru…

Wyjście na seans kinowy było możliwe dzięki dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w konkursie ogłoszonym z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”.


 26-11-2014

POWIAT OLECKI  W KAMPANII STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET

          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku  w ramach realizacji projektu „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim” w dniach  25 listopada -12 grudnia 2014r. organizuje w naszym powiecie po raz pierwszy Kampanię Białej Wstążki pod honorowym patronatem Starosty Oleckiego.

        Jest to największa w świecie międzynarodowa kampania mająca na celu wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu w kwestii przemocy wobec kobiet. Od 22 lat – kiedy to została zapoczątkowana przez kanadyjskich studentów – organizowana jest już w ponad 55 krajach. Kampania ta została stworzona przez mężczyzn i jest głównie do nich adresowana. Symbol Kampanii - biała wstążka, oznacza deklarację nie tylko wyrzeczenia się przemocy, ale także reagowania, gdy się jest jej świadkiem.

          W programie oleckich obchodów są m.in. spotkania pedagogów w szkołach z młodzieżą pt. „Randka bez przemocy”, dyżury psychologów, prawnika, pedagogów w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy PCPR w Olecku. Uwieńczeniem obchodów kampanii będzie konferencja interaktywna z udziałem młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pt. „Rola mężczyzny w budowaniu kultury miłości”, która odbędzie się 12 grudnia br. w sali kina Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku o godz.10.00.


10-11-2014

         Po raz trzeci odbyły się Warsztaty dla Dzieci w tut. Centrum w dn. 07.11.2014r.

Podczas spotkania dzieci mogły śpiewać Karaoke przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu. Następnie młodzi uczestnicy mieli możliwość wykonania własnoręcznie proporczyka ze swoim imieniem. „Stoiska z grami” stanowiły alternatywę dla gier komputerowych, gdzie dzieci bawiły się m.in. w Twistera, Grę małpki, klocki - wieżę Jenga. Wszyscy byli Zwycięzcami! Każdy otrzymał nagrodę.

 Kolejne, ostatnie już Zajęcia odbędą się w grudniu!

Zapraszamy!

Zajęcia są realizowane przez Powiat Olecki w ramach dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w konkursie ogłoszonym z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”.


04-11-2014

     W dniach 30-31  października br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku  w ramach realizacji projektu „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim” odbyły się szkolenia dla pedagogów/psychologów szkół powiatu oleckiego przygotowujące do prowadzenia zajęć profilaktycznych dla uczniów  w zakresie przeciwdziałania  przemocy w rodzinie „Niebieskie godziny wychowawcze.

Zajęcia dla dwóch grup odbiorców poprowadziła Pani Anna Kuryło - specjalista pracy z rodziną, nauczyciel mianowany, trener programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

     W szkoleniu wzięło łącznie udział 20 osób z terenu naszego powiatu, pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy otrzymali materiały do przeprowadzania zajęć z uczniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i aktywnością uczestniczących.

niebieskie godziny wychowawczeniebieskie godziny wychowawcze


       W ramach  programu „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim” w szkołach powiatu oleckiego (ZSLiZ, ZST, LO w Olecku) rozpoczęły się spotkania edukacyjne dla młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy. Prowadzą je pedagodzy PCPR w Olecku. Działanie to będzie realizowane do końca grudnia br.


27-10-2014

      W dniu 24 października br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku  w ramach realizacji projektu „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim” odbyło się szkolenie dla służb pomocowych w zakresie pracy pod kątem przemocy w rodzinie.

Zajęcia poprowadził Pan Błażej Rafał Gawroński-  specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie II stopnia, członek Zespołu Ekspertów ds. programów lokalnych i regionalnych PARPA.

   W szkoleniu wzięło udział 28 osób z terenu naszego powiatu, pracujących  w Policji , Sądzie, Prokuraturze, ośrodkach pomocy społecznej , gminnych komisjach rozwiazywania problemów alkoholowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych  oraz w tut. jednostce.

rodzinie.

     Tematyka szkolenia obejmowała m.in. zasady interwencji  wobec ofiar przemocy i udzielaniu im pomocy , pracy w zespole interdyscyplinarnym, zakładaniu i zamykaniu Niebeskich kart. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i aktywnością uczestniczących.

szkolenie dla służb pomocowychszkolenie dla służb pomocowych


22-09-2014

     W dniach 19-20 września 2014r. odbyło się szkolenie dla trenerów do prowadzenia warsztatów dla rodziców "Wychowanie bez klaspa". Uczestnikami szkolenia byli pedagodzy, psycholodzy z terenu działania powiatu oleckiego. Zajęcia prowadzili trenerzy Fundacji Dzieci Niczyje.

      Uprawnienie trenerskie uzyskało 18 osób.

szkolenie dla trenerówszkolenie dla trenerówszkolenie dla trenerów


17-10-2014

        W dn. 17.10.2014r. w tut. jednostce po raz drugi odbyły się Zajęcia Warsztatowe dla Dzieci. Podczas spotkania uczestnicy mogli zrelaksować się podczas zabaw ruchowych przy muzyce. Nie zabrakło również kompozycji plastycznych i zwierzątek,  które dzieci tworzyły przy wykorzystaniu jesiennych liści. Następnie wspólny czas upłynął przy zabawach z chustą animacyjną (m.in. bilard, kolorowe wycieczki, pułapka).

 Zajęcia są realizowane przez Powiat Olecki w ramach dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w konkursie ogłoszonym z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”.

 Następne Zajęcia w listopadzie!

 Liczymy na Was! 


16-10-2014

        W dniu 11.10.2014r. 45-osobowa Grupa rodzin z dziećmi udała się na wyjazd edukacyjno-integracyjny do Białostockiego Teatru Lalek. Ww. mieli okazję do zwiedzenia Piwnicy Lalek – gdzie można było obejrzeć maski, lalki, rozmaite rekwizyty, kostiumy oraz dekoracje z poprzednich przedstawień. Uczestnicy wyjazdu obejrzeli również spektakl pt. „Jak Matołusz poszedł szukać Olbrzyma” – opowieść z humorem o tym, że dobro pokonuje zło. Podczas wyjazdu rodziny z dziećmi miały okazję do wzajemnego poznania się i ciekawego spędzenia czasu razem.          

wyjazd do teatruwyjazd do teatru

         Wyjazd został zorganizowany w ramach dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w konkursie ogłoszonym z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”.


10-10-2014

Pierwsze Warsztaty dla Dzieci odbyły się w dn. 19.09.2014r. w tut. jednostce.

Zajęcia są realizowane przez Powiat Olecki w ramach dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w konkursie ogłoszonym z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości
i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Na powyższym spotkaniu dzieci miały możliwość zapoznania się ze sobą oraz integracji. Dużą atrakcję stanowiły zabawy z kolorową chustą animacyjną oraz własnoręczne tworzenie przez dzieci różnych stworków z kolorowych wyciorków.

Kolejne Warsztaty już w październiku!

Czekamy na Was!

warsztaty dla dzieciwarsztaty dla dzieci


22-07-2014

        W dniu 21 lipca br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzica  rozpoczęła zajęcia Akademia Mądrego Rodzica.

Jest to kolejne działanie jednostki w ramach realizacji projektu  „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiazywania problemów przemocy w powiecie oleckim”, który jest realizowany przez Powiat Olecki w ramach dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w konkursie ogłoszonym w Rządowym Programie Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”.

___________________________________________________________

01-04-2014

WARSZTATY DLA RODZICÓW

       Uprzejmie informujemy, że prowadzimy nabór do czwartej edycji Warsztatów dla Rodziców „Wychowanie do miłości i szacunku”. Mają one charakter profilaktyczny i edukacyjny. Celem głównym jest podnoszenie świadomości rodziców oraz edukacja w zakresie stosowania właściwych metod wychowawczych.

       Warsztaty ukierunkowane są na powstrzymanie zjawiska przemocy wobec dzieci, korektę niewłaściwych zachowań na rzecz zachowań nieprzemocowych oraz poszerzenie kompetencji wychowawczych na rzecz wartościowych, korzystnych dla rozwoju dziecka oddziaływań.

         Rodziców dzieci w wieku 0-6 lat zapraszamy do udziału w warsztatach. Istnieje możliwość dostosowania godzin spotkań warsztatowych do potrzeb uczestników. Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu (87) 520–34-37 od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1900.


01-04-2014

        Od lutego br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku rozpoczęło realizację „Programu psychoedukacyjnego dla młodzieży w wieku 16-25 lat przebywającej w mieszkaniach chronionych przy PCPR w Olecku, w pieczy zastępczej na terenie powiatu oleckiego oraz zagrożonej przemocą”.

     Głównym celem w/w programu jest motywacja młodzieży do samorealizacji, wprowadzenie ich w postawy życia społecznego, rodzinnego i zawodowego oraz nabycie umiejętności w podejmowaniu właściwych decyzji w dalszym życiu.

        Zajęcia odbywają się na II piętrze siedziby PCPR w Olecku w czwartki od godz. 1700. Prowadzi je terapeuta mgr Ewelina Soi.


24-03-2014

Profilaktyka I Edukacja Kluczem do Rozwiązywania Problemów Przemocy w Powiecie Oleckim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ,,Razem Bezpieczniej” w województwie warmińsko-mazurskim pozyskało dofinansowanie na realizację projektu „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim”

Termin i realizacji projektu : Od 01.06.2014r. do 31.12.2014r.,

W ramach powyższego projektu zaplanowano m.in. następujące działania:

 1. Kampania promocyjno – edukacyjna poprzez rozpropagowanie plakatów, ulotek wśród rodzin, dzieci i młodzieży z powiatu oleckiego oraz zorganizowanie i prowadzenie spotkań edukacyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu oleckiego w zakresie przeciwdziałania przemocy.
 2. Podnoszenie kompetencji różnych służb społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez organizacje pakietu szkoleń, w tym:
  • służbom pomocowym w zakresie koordynacji i współpracy podczas występowania przemocy w rodzinie,
  • kadrze specjalistycznej z zakresu treningu zastępowania agresji (ART),
  • trenerom do prowadzenia warsztatów dla rodziców „Wychowanie bez klapsa”,
  • kadrze specjalistycznej z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR),
  • wychowawcom i pedagogom pt. „Niebieskie godziny wychowawcze”.
 3. Edukacja i wzmocnienie stabilności rodzin w zakresie usprawniania kompetencji rodzicielskich oraz promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego poprzez prowadzenie warsztatów dla rodziców zagrożonych przemocą z elementami podstaw opiekuńczo - wychowawczych i profilaktyki – Akademia Mądrego Rodzica oraz wyjazd edukacyjno – integracyjny rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą.
 4. Organizacja punktów pomocy na terenie gmin wiejskich: Świętajno, Kowale Oleckie, Wieliczki oraz pełnienie dyżurów przez specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy.
 5. Aktywizacja dzieci i młodzieży zagrożonej i dotkniętej przemocą przez podejmowanie działań profilaktycznych i promujących rozwijanie zainteresowań oraz spędzanie czasu wolnego m.in. poprzez zorganizowanie zajęć na pływalni, siłowni, ścianie spinaczkowej oraz udział w projekcji filmu kinowego.
 6. Zorganizowanie Kampanii „Biała Wstążka” pod patronatem Starosty Oleckiego przy udziale młodzieży szkół średnich z terenu powiatu.