Informacje bieżące z realizacji projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Informacje bieżące z realizacji projektu

16-12-2015

W dn. 11.12.2015r. odbyły się ostatnie już Zajęcia warsztatowe dla Dzieci i Młodzieży w tut. jednostce. Uczestnicy mieli możliwość własnoręcznego wykonania aniołów, które… przybliżą klimat Gwiazdki. Podczas spotkania dzieci wzięły udział w loterii fantowej, każdy los był „pełny”. Na okoliczność zakończenia zajęć uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodycze.

Cieszymy się z Waszej obecności na Zajęciach!

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia

życzymy Wam miłych i spokojnych chwil oraz prezentów od Św. Mikołaja!

warsztaty

dyplom

Zajęcia warsztatowe dla Dzieci i Młodzieży zostały zrealizowane w ramach projektu z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej” - II edycja.


28-11-2015

W dniu 25.11.2015r. w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” w Olecku odbyła się uroczysta konferencja pt. „Wyjść z cienia przemocy” w ramach II Oleckiej Kampanii Białej Wstążki. Kampania była jednym z działań projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku pt. „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim”. Honorowy Patronat nad Kampanią objął Starosta Olecki Pana Mariana Świerszcz. Współorganizatorami konferencji była Komenda Powiatowa Policji w Olecku oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku. Spotkanie rozpoczęło się występem uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, następnie wszystkich gości przywitał Starosta Olecki, który przybliżył ideę Kampanii Białej Wstążki. W trakcie konferencji zabrał głos Komendant Powiatowy Policji Pan insp. Rafał Klauza, który nakreślił problem przemocy wobec kobiet w powiecie oleckim. W dalszej części uroczystości nagrodzono laureatów konkursu „Stop Przemocy w powiecie oleckim” Celem konkursu była promocja wartości życia bez przemocy i kształtowanie postaw prorodzinnych. Do konkursu zostało zgłoszonych 31 prac w kategorii plastycznej, literackiej oraz filmik/ spot reklamowy. Komisja wyróżniła 7 prac młodzieży ponadgimnazjalnej z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku, Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku, Domów im. Janusza Korczaka w Olecku. Następnie Dyrektor PCPR Pani Wiesława Szymczyk w swoim wystąpieniu podsumowała realizację działań zaplanowanych w ww. projekcie. Konferencję zakończył wykład interaktywny dr Jacka Szczepkowskiego pt. „Profilaktyka agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach”.