Informacje o projekcie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Informacje o projekcie

Termin realizacji projektu: Od 01.05.2015r. do 31.12.2015r.

Trzy samorządowe projekty z województwa warmińsko-mazurskiego uzyskały rządowe dofinansowanie. Dotacje pochodzą z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej". Łącznie w całym kraju dofinansowane zostaną 33 projekty. Z naszego regionu na liście rankingowej znalazły się projekty 3 w tym z powiatu oleckiego pn. „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim" II edycja. Realizatorem projektu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.

W ramach powyższego projektu zaplanowano m.in. następujące działania:

 1. Kampania promocyjno – edukacyjna poprzez rozpropagowanie plakatów, ulotek wśród rodzin, dzieci i młodzieży z powiatu oleckiego oraz zorganizowanie i prowadzenie spotkań edukacyjnych w szkołach gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu oleckiego w zakresie przeciwdziałania przemocy.
 2. Podnoszenie kompetencji służb społecznych pracujących w obszarze pomocy i integracji społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez organizacje pakietu szkoleń, w tym:
  1. służbom społecznym w zakresie symptomów doznawania przemocy u dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym, przemocy wobec osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo oraz porozumienie bez przemocy wg M. Rosenberga,

  2. kadrze specjalistycznej z zakresu treningu zastępowania agresji – II stopień,

  3. kadrze specjalistycznej z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – II stopień,

  4. kadrze specjalistycznej w zakresie „Odpowiedzialne rodzicielstwo bez przemocy”,

  5. superwizja pracy specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy.

 3. Edukacja i wzmocnienie stabilności rodzin w zakresie usprawniania kompetencji rodzicielskich oraz promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego poprzez przeprowadzenie szkolenia dla rodziców „Odpowiedzialne rodzicielstwo bez przemocy oraz wyjazd edukacyjno – integracyjny rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą.

 4. Prowadzenie punktów pomocy dla ofiar przemocy na terenie gmin wiejskich: Świętajno, Kowale Oleckie, Wieliczki oraz pełnienie dyżurów przez specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy.

 5. Aktywizacja dzieci i młodzieży zagrożonej i dotkniętej przemocą przez podejmowanie działań profilaktycznych i promujących rozwijanie zainteresowań oraz spędzanie czasu wolnego m.in. poprzez prowadzenie zajęć warsztatowych , AIKODO, zajęć na pływalni oraz zorganizowanie obozu socjoterapeutycznego i udział w konkursie w formie filmiku, spektaklu, rysunku.

 6. Zorganizowanie Kampanii „Biała Wstążka II” pod patronatem Starosty Oleckiego połączonej z konferencją podsumowującą realizację projektu i jego rezultatów.