Informacje bieżące z realizacji projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Informacje bieżące z realizacji projektu

16-12-2015

W dniu 11-12.12.2015r. w ramach projektu "Rozwój profilkatyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu oleckiego" w Zespole Szkół w Olecku odbyły się warsztaty "Profilaktyki zintegrowanej jako skutecznej formy przeciwdziałania zachowaniom problemowym i ryzykownym młodzieży".

Program "Archipelag Skarbów" prowadzony był przez trenerów Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej oraz skierowany do uczniów, rodziców oraz rady pedagogicznej drugich i trzecich klas gimnazjalnych.

archipelag skarbówarchipelag skarbówarchipelag skarbówarchipelag skarbówarchipelag skarbówarchipelag skarbów

Więcej informacji nt. ww. programu na stronie http://www.zs.olecko.pl/


07-12-2015

W dn. 04.12.2015r. (piątek) w tut. jednostce odbyły się ostatnie już Warsztaty Twórczej Profilaktyki „Zobacz co potrafisz zrobić dobrego” dla dzieci z powiatu oleckiego. Podczas spotkania uczestnicy wykonali kolorowe świąteczne kartki w kształcie choinki w rozmiarze xl. Z okazji Mikołajek wszyscy otrzymali słodki upominek oraz wzięli udział w loterii – każdy los wygrywał. W związku z zakończeniem cyklu warsztatów każdy uczestnik uzyskał dyplom.

warsztaty

dyplom

Powyższe warsztaty odbyły się w ramach realizacji projektu „Rozwój profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu oleckiego”.


16-11-2015

W dn. 13.11.2015r. (piątek) w tut. Centrum grupa dzieci z powiatu oleckiego wzięła udział w Warsztatach Twórczej Profilaktyki „Zobacz co potrafisz zrobić dobrego”. Uczestnicy zabrali się ochoczo do wykonania z drewnianych łyżek i materiałów – według swoich pomysłów – przepięknych kukiełek. Kolorowe laleczki umilą coraz dłuższe jesienne wieczory podczas zabaw np. w teatrzyk.

Ostatnie warsztaty dla dzieci odbędą się w grudniu!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Powyższe warsztaty odbywają się w ramach realizacji projektu „Rozwój profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu oleckiego”.


W okresie od sierpnia do grudnia 2015r. w ramach realizowanego projektu w tut. jednostce prowadzone są Warsztaty „Twarde babki” dla kobiet zagrożonych przemocą w rodzinie.

Celem warsztatów jest podniesienie własnej wartości uczestniczek, nauka umiejętności stosowania granic wobec osób stosujących przemoc i zapobiegania przemocy we własnych rodzinach.

Kolejne warsztaty odbędą się 26.11.2015r., godz. 1100 – siedziba PCPR w Olecku, II piętro.

Zapraszamy chętne osoby (kobiety) – grupa otwarta.

Ponadto uczestniczki ww. warsztatów biorą udział w cotygodniowych zajęciach relaksacyjnych na Pływalni Hala Lega w Olecku, prowadzonych przez instruktorów.

Więcej informacji na temat ww. działań uzyskać można w siedzibie tutejszej jednostki lub telefonicznie pod numerem: 87 520 34 36/32.


W okresie od września do grudnia br. w ramach realizowanego projektu prowadzone są wśród dzieci w wieku przedszkolnym półgodzinne antyprzemocowe spotkania (pogadanki) "Bezpieczny przedszkolak" z psychologiem i pedagogiem.

Dzieci uczestniczą w spotkaniach za zgodą rodziców.

Zgodnie z deklaracjami Dyrektorów Szkół/Przedszkoli w okresie od września do października spotkania odbyły się w Zespole Szkół w Babkach Oleckich, Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieliczkach.

Planowane są jeszcze m.in. w Zespole Szkół w Judzikach, Przedszkolu "Bajka" w Olecku, Przedszkolu "Smyk" w Olecku,

W Przedszkolach/Szkołach objętych w/w spotkaniami tworzone są także Kąciki prawne dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli z zakresu przeciwdziałania przemocy.


12-10-2015

W dn. 09.10.2015r. (piątek) w tut. jednostce odbyły się drugie już Warsztaty Twórczej Profilaktyki „Zobacz co potrafisz zrobić dobrego” dla dzieci z powiatu oleckiego.

Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość wykonania poduszeczek z mikrofibry. Dzieci wykazały się umiejętnością ręcznego szycia. Brzegi poszewki zostały zszyte, następnie wypełnione kawałkami mięciutkiej gąbki.

Puszyste przyjemne poduszeczki umilą uczestnikom jesienne popołudnia i wieczory w domu…