21-08-2013 - Otwarty Konkurs Ofert Na Realizację Zadania z Zakresu Pomocy Społecznej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Organizacje Pozarządowe > 2013 > 21-08-2013 - Otwarty Konkurs Ofert Na Realizację Zadania z Zakresu Pomocy Społecznej

21-08-2013 - Otwarty Konkurs Ofert Na Realizację Zadania z Zakresu Pomocy Społecznej

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W OLECKU
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

 

Zarząd Powiatu w Olecku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, którego przedmiotem jest prowadzenie domu pomocy społecznej w Olecku dla osób przewlekle psychicznie chorych.

 

Załączniki: