Ogłoszenie o naborze osoby do przeprowadzenia szkolenia – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Zamówienia Publiczne > 2012 > Ogłoszenie o naborze osoby do przeprowadzenia szkolenia

Ogłoszenie o naborze osoby do przeprowadzenia szkolenia

Ogłoszenie o naborze osoby do przeprowadzenia szkolenia pt. „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych funkcjonujących na terenie powiatu oleckiego”.

W związku z realizacją projektu pt: „Doszkalanie rodzin zastępczych zawodowych
i niezawodowych oraz szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe”
w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku poszukujeosoby do przeprowadzenia 4- cyklowego szkolenia w wymiarze 20 godzin w formie warsztatowejdla rodzin zastępczych zawodowych
i niezawodowych z terenu powiatu oleckiego.  

         

Forma zatrudnienia: umowa - zlecenie.

 

Termin realizacji: wrzesień - grudzień 2012r.

 

Wymagania:

1) wykształcenie wyższe magisterskie, kwalifikacje wymagane dla osób szkolących grupy, bądź przeprowadzające superwizje;

2) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (minimum dwie rekomendacje);

3) oferta przeprowadzenia cyklicznego szkolenia dla rodzin zastępczych z programem obejmującym tematykę funkcjonowania w sytuacji stresu oraz konfliktu, wypalenia zawodowego rodzin zastępczych (rozpoznanie i przeciwdziałanie), pożegnania z dzieckiem opuszczającym pieczę zastępczą - oferta powinna zawierać koszt szkolenia (brutto).

 

CV wraz z dokumentami poświadczającymi kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe należy składać do dnia 31.08.2012r. do godz. 14:00 w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy ulicy Gołdapskiej 23, bądź na adres e-mailowy: pcpr@olecko.pl  

Złożone dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane zgodnie z wymogami
w PCPR w Olecku. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria formalne w celu omówienia szczegółów szkolenia.

W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu (87) 520-34-38 lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy ul. Gołdapskiej 23, II piętro pokój nr 6.

 

 

Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Wiesława Szymczyk