Informacja o wyborze oferty na szkolenie: – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Zamówienia Publiczne > 2012 > Informacja o wyborze oferty na szkolenie:

Informacja o wyborze oferty na szkolenie:

  04-09-2012

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia przez dwóch trenerów szkolenia pt. „Jak odpowiedzialnie pełnić funkcję rodziny zastępczej?” dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych z powiatu Oleckiego – w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 – wybrana została oferta złożona przez Panie: Iwonę Krywiczanin i Alicję Nowicką z Mrągowa, spełniającą wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz najkorzystniejszą cenowo.

 Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej