Informacja o wyborze oferty na szkolenie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Zamówienia Publiczne > 2012 > Informacja o wyborze oferty na szkolenie

Informacja o wyborze oferty na szkolenie

Informacja o wyborze oferty na szkolenie: „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych funkcjonujących na terenie Powiatu Oleckiego”

 04-09-2012

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące naboru osoby do przeprowadzenia szkolenia pt. „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych funkcjonujących na terenie Powiatu Oleckiego” – w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 – wybrana została oferta złożona przez Panią Iwonę Koske-Zduńczyk z Białegostoku, spełniająca wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

 

Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej