Informacja o wyborze oferty – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Zamówienia Publiczne > 2012 > Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie ćwiczeń usprawniających psychoruchowo i zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

Olecko, dn. 15.10.2012 r.

 

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia ćwiczeń usprawniających psychoruchowo i zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego pn. „Szansa na lepszą przyszłość” wpłynęły dwie oferty. Wybrana została oferta złożona przez „Olmedica” w Olecku, Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, spełniająca wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz najkorzystniejsza cenowo.

 

Koordynator projektu: Anna Świderska

Dyrektor PCPR w Olecku: Wiesława Szymczyk