Ogłoszenie o naborze – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Zamówienia Publiczne > 2012 > Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze dwóch trenerów do przeprowadzenia szkolenia pt. „Jak odpowiedzialnie pełnić rolę rodziny zastępczej?”

W związku z realizacją projektu pt: „Doszkalanie rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe” w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku poszukujedwóch trenerów do przeprowadzenia2– dniowego cyklu szkoleniowego w wymiarze 16 godzin w formie warsztatowejdla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych z terenu powiatu oleckiego.  

 

Forma zatrudnienia: umowa o świadczenie usług - faktura.

 

Termin realizacji: wrzesień 2012r.

 

Wymagania:

1) wykształcenie wyższe magisterskie, kwalifikacje wymagane dla trenerów prowadzących szkolenia dla rodzin zastępczych;

2) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla rodzin zastępczych (minimum dwie rekomendacje, itp.);

3) złożenie oferty przeprowadzenia warsztatów dla rodzin zastępczych z programem obejmującym tematykę relacji z dziećmi, z dorastającymi wychowankami oraz trudne aspekty rodzicielstwa zastępczego (złość, lęk, rozczarowanie) – oferta powinna zawierać koszt szkolenia (brutto).

 

CV wraz z dokumentami poświadczającymi kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe należy składać do dnia 31.08.2012r. do godz. 14:00 w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy ulicy Gołdapskiej 23, bądź na adres e-mailowy: pcpr@olecko.pl  

Złożone dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane zgodnie z wymogami w PCPR w Olecku. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria formalne w celu omówienia szczegółów szkolenia.

W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu (87) 520-34-38 lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy ul. Gołdapskiej 23, II piętro pokój nr 6.

 

Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 

 Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Wiesława Szymczyk